O společnosti NIMETAL spol. s r.o.

NIMETAL spol. s r.o. – sídlo společnostiSpolečnost NIMETAL spol. s r.o. byla založena v roce 1993 v Praze.

Provoz společnosti byl zahájen v srpnu roku 1993 v závodě, který je umístěn v obci Tursko, 10 km severně od Prahy.

Hlavním cílem společnosti je likvidace niklokadmiových a nikloželezných průmyslových akumulátorů a legovaných kovových odpadů s obsahem niklu, chromu, molybdenu a kobaltu.


NIMETAL spol. s r.o. – sídlo společnostiSpolečnost NIMETAL spolupracuje ve své činnosti se světovými výrobci Ni Cd a Ni Fe akumulátorů v souladu se zákony Evropského společenství.

Společnost NIMETAL spolupracuje při likvidaci akumulátorů se společnostmi států EU i dalšími zeměmi celého světa na základě Basilejské konvence.

Likvidace akumulátorů podléhá ve společnosti NIMETAL kontrole výrobců akumulátorů a řídí se zákony o ochraně životního prostředí EU a ČR.

Naše cíle

Hlavní cíl společnosti Nimetal je komplexní služba v oblasti materiálového využití kovového odpadu.

Důraz je kladen na ekologické zpracování vyřazených Ni Cd průmyslových akumulátorů, železného i neželezného šrotu.

Mezi hlavní cíle společnosti patří trvalé zvyšování materiálového využití kovových odpadů s dodržováním příslušných zákonů i norem.

Samozřejmostí je zvyšování zkvalitňování péče o naše dodavatele i odběratele s využitím zkvalitňování systému řízení našich zaměstnanců.

Veškerá činnost společnosti je směřována k minimalizaci dopadů na životní prostředí a současně k zabezpečování bezpečnosti práce našich zaměstnanců i našich zákazníků.

Politika kvality a environmentu (PDF, 47 kB)

Nový projekt

Evropská Unie - spolupráceNaše společnost realizuje projekt s názvem „Inovace recyklačního procesu průmyslových akumulátorů a baterií společnosti NIMETAL, spol. s r.o.“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_318/0025365, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie.

Cílem předkládaného projektu je zavedení nového unikátního procesu - recyklace nikl-kadmiových baterií a akumulátorů.

Certifikáty

Kontejnerová doprava

Kontejnerová doprava

Odvoz odpadu zabezpečujeme vlastní kontejnerovou dopravou.

šrot, sypký materiál, sutě, bio odpad

Tel.: +420 220 612 500
+420 736 610 042

NIMETAL spol. s r.o.


Naši partneři:

A.S.A. Marius Pedersen Sita CZ Saft Ferak ALKAL AVE

[ ^ k obsahu ^ ]